Dnia 31.08.2022 r.   zamykamy

Szkołę Policealną  i  Liceum Ogólnokształcące.

Cała dokumentacja przebiegu nauczania została

przekazana do archiwum Kuratorium Oświaty

w Delegaturze Kuratorium w Sosnowcu ul. Krzywa 2

tel. 602 342 469