Egzaminy semestralne5 grudnia 2020

Powrót doAktualnościstrony wyżej

Egzaminy semestralne po pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 odbywać się będą wg. następujących zasad:

1. Egzaminy z przedmiotów, z których zaplanowany jest tylko egzamin ustny, będą polegać na wykonaniu pracy kontrolnej i przesłaniu jej na adres poczty elektronicznej nauczyciela uczącego danego przedmiotu (nazwiska nauczyciela jest na planie zajęć) .

Praca ma być wykonana w edytorze tekstu i wysłana jako załącznik do wiadomości.

Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości to pracę należy napisać ręcznie i przynieść do sekretariatu szkoły lub przesłać skan tej pracy do danego nauczyciela (nie robić zdjęć pracy pisanej ręcznie - takie prace nie będą honorowane)

Na pracy należy wyraźnie napisać przedmiot, klasę oraz imię i nazwisko.

Tematy prac będą umieszczone na Dysku Google

2. Egzaminy z przedmiotów, z których ma się odbyć egzamin pisemny, będą polegały na rozwiązaniu testu online.

Linki do testów będą umieszczone od 14 grudnia na Dysku Google

Wszystkie egzaminy należy zdać najpóźniej do 25 stycznia 2021 r.