Informacja dla KKZ EE.2624 marca 2020

Powrót doAktualnościstrony wyżej

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminów z kwalifikacji EE.05 mogą od września 2020r. uczęszczać na zajęcia z grupą EE.05 która zaczęła zajęcia w listopadzie 2019r.  Egzamin porawkowy mogą zdawać w styczniu 2021r. 

Dodatkowe zajęcia są bezpłatne !