Informacja dla klasy II LO25 marca 2020

Powrót doAktualnościstrony wyżej

Zadane wypracowanie z języka polskego proszę przesłać na adres boz.mul@gmail.com jako załącznik do wiadomości. W treści wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko.

Proszę samodzielnie opracować następujące tematy:

1. "Dziady" Adama Mickiewicza jako dramat romantyczny, ze szczególnym akcentem na część 3

      https://klp.pl/dziady/ser-68.html

2. Obraz martyrologii młodzieży polskiej w 3 części "Dziadów"

3.  Świat przedstawiony w poemacie "Pan Tadeusz"

      https://klp.pl/pan-tadeusz/

4. Jacek Soplica jako bohater dynamiczny.

      https://klp.pl/pan-tadeusz/a-5751.html