Tematy na egzamin semestralny25 marca 2020

Powrót doInformacja dla klasy II LOstrony wyżej

1. Przedstaw sytuację polityczną okresu romantyzmu.

2. Ballada "Romantyczność" jako przykład manifestu nowej epoki

3. Charakterystyczne cechy ballad A.Mickiewicza. Podaj przykłady.

4. Wymień przedstawicieli romantyzmu w Anglii.

5. Wyjaśnij pojęcie "bajronizm".

6. Na czy polega cierpienie Wertera (werteryzm) - omów.

7. Podaj cechy poezji romantycznej ("Oda do młodości",  "Ballady") A.Mickiewicza.

8. Omów ludowość w twórczości romantyków.

9. Omów poznane sonety A.Mickiewicza.

10. Omów prawdy moralne w II cz. "Dziadów" A.Mickiewicza.

11. Przedstaw treść IV cz. "Dziadów" A.Mickiewicza.

12. Konrad Wallenrod jako bohater romantyczny.

13. Wymień podstawowe założenia epoki romantyzmu.

14. "Oda do młodości" przykładem manifestu polskich romantyków.

15. Obraz męczeństwa młodzieży polskiej w III cz. "Dziadów" A.Mickiewicza.

16. Konrad jako bohater romantyczny - omów na przykładzie Wielkiej Improwizacji.

17. "Dziady" jako dramat romantyczny. Podaj cechy.

18. Treść i geneza "Sonetów krymskich" A.Mickiewicza.

19. Obraz społeczeństwa polskiego i rosyjskiego w III cz. "Dziadów" A.Mickiewicza.

20. Geneza "Pana Tadeusza" na podstawie epilogu i inwokacji.

21. Jacek Soplica jako bohater dynamiczny.

22. Świat przedstawiony w poemacie "Pan Tadeusz" (czas, miejsce, bohaterowie).

23. Cechy epopei narodowej na przykładzie "Pana Tadeusza" A.Mickiewicza.

24. Twórczość C.K.Norwida na podstawie poznanych utworów.

25. "Kordian" J.Słowackiego - omów treść.

26. Kordian jako bohater romantyczny (cechy bohatera romantycznego).