Przyjęcia do szkoły25 kwietnia 2020

Powrót doAktualnościstrony wyżej

W związku z obecną sytuacją nabór do szkół Centrum Edukacji "SZANSA" odbywa się w następujący sposób. 

Kandydaci powinni wydrukować i wypełnić ankietę oraz zgodę RODO (ankieta i zgoda RODO jest też dostępna w szkole obok portierni).

Nie wymagane jest na dzień dzisiejszy zaświadczenie lekarskie.

Świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły (oryginał) oraz ankietę i zgodę RODO należy włożyć do koperty (koperty są obok skrzynki podawczej w szkole) i wrzucić do skrzynki podpisanej Centrum Edukacji "SZANSA" znajdującej się w szkole obok portierni.

W ciągu kilku dni powiadomimy smsem lub mailem o otrzymaniu dokumentów.