Zmiana organizacji zajęć od 7.11.20206 listopada 2020

Powrót doAktualnościstrony wyżej

W związku ze zmianą Rozporządzenia MEN dotyczącą nauczania zdalnego od dnia 7 listopada 2020r. będa się odbywały tylko zajęcia praktyczne dla słuchaczy, którzy mają egzamin zawodowy w styczniu 2021r. Dotyczy to klasy II bhp oraz kursu EE.05.