Dla uczących się

Powrót doStrona głównastrony wyżej

W tej sekcji naszego serwisu wszyscy pobierający naukę w Centrum Edukacji Szansa w Bytomiu znajdą informacje i materiały związane ze swoją edukacją. Umieszczone zostały tu informacje dotyczące planu zajęć, terminów zjazdów w danym roku szkolnym, terminów egzaminów maturalnych i zawodowych oraz arkusze egzaminów zawodowych z poprzednich sesji egzaminacyjnych.