Terminy egzaminów

Powrót doDla uczących sięstrony wyżej

 

Terminy EGZAMINU MATURALNEGO - maj 2021

04.05.2021 r. godz. 9.00 - język polski PP - listy zdających

05.05.2021 r. godz. 9.00 - matematyka PP - listy zdających

06.05.2021 r. godz. 9.00 - język angielski PP - listy zdających

13.05.2021 r. godz. 14.00 - język niemiecki PP - listy zdających

 

Terminy EGZAMINU ZAWODOWEGO w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

 

Kurs ELE.05

Egzamin pisemny (na komputerach):   10.06.2021 godz. 9.00 sala 02 - lista zdających

Egzamin praktyczny - 07.06.2021 godz. 9.00 sala 06  - lista zdających

Szkoła Policealna

BPO.01 (technik bhp), EKA.01(technik administracji), FRK.04(technik usł.kosmet.)

Egzamin pisemny (na komputerach):   10.06.2021 godz. 9.00 sala 02 - FRK.04 + BPO.01 - lista zdających

Egzamin pisemny (na komputerach): 10.06.2021 godz. 11.00 sala 02 - FRK.04 + EKA.01 - lista zdających

Egzamin pisemny (na komputerach): 10.06.2021 godz. 13.00 sala 02 - EKA.01- lista zdających

Egzamin praktyczny:  07.06.2021  godz. 9.00 sala 06 - FRK.04 -lista zdających  + BPO.01 - lista zdających

Egzamin praktyczny: 07.06.2021 godz. 9.00 sala 13 - EKA.01  - lista zdających

Egzamin praktyczny:  21.01.2021 godz. 9.00 - BD.18  - lista zdających