Terminy egzaminów

Powrót doDla uczących sięstrony wyżej

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Egzamin maturalny

Część pisemna:

6 maja 2019         język polski PP - godz.9.00

6 maja  2019        język polski PR - godz. 14.00

7 maja  2019        matematyka PP - godz. 9.00

8 maja 2019        język angielski PP - godz. 9.00

8 maja 2019        język angielski PR - godz. 14.00

9 maja 2019      matematyka PR - godz. 9.00

15 maja 2019     geografia PR - godz. 9.00

20 maja 2019     historia PR PR - godz. 14.00

Część ustna

Język polski -  od 9 do 22 maja 2019 

Język angielski -  od 6 maja 2019 do 25 maja 2019

Dokładne terminy egzaminów ustnych będą podane po ich zaplanowaniu na ok. dwa miesiące przed egzaminami.

Egzamin zawodowy

E.08

część pisemna - 18 czerwca 2019 godz. 12.00

część praktyczna: od 21 czerwca do 4 lipca 2019

E.24

część pisemna - 18 czerwca 2019 godz. 14.00

część praktyczna - 17 czerwca 2019 godz. 9.00

Kl. I kosmetyka AU.61

część pisemna - 18 czerwca 2019 godz. 12.00

część praktyczna - 17 czerwca 2019 godz. 13.00

Kl. II kosmetyka AU.62

część pisemna - 18 czerwca 2019 godz.14.00

część praktyczna: od 26 czerwca do 1 lipca 2019

Kl. II administracja AU.68

część pisemna - 18 czerwca 2019 godz.10.00

część praktyczna - 17 czerwca 2019 godz. 9.00

Kl. II oze BD.17

część pisemna - 10 stycznia 2019 godz. 10.00

część praktyczna:

19 stycznia 2019 godz. 9.00:      1. Bado, 2. Grzyb, 3. Kędzia, 4. Langer

19 stycznia 2019 godz. 15.00:     1. Marcinowski, 2. Strzelecki, 3. Strzodka, 4. Wszołek

KL. II oze BD.18

część pisemna - 18 czerwca 2019 godz. 12.00

część praktyczna - 17 czerwca 2019 godz. 9.00

Kl. II bhp MS.12

część pisemna - 10 stycznia 2019 godz. 12.00

część praktyczna - 9 stycznia 2019 godz. 13.00

Dokładne terminy egzaminów praktycznych w kwalifikacjach: AU.62, E.08 będą podane po zaplanowaniu podziału na grupy egzaminacyjne (około 2 miesiące przed egzaminem)
 

EGZAMINY ZAWODOWE POPRAWKOWE w sesji styczeń 2019

AU.61    egzamin pisemny - 10 stycznia 2019 godz. 12.00

AU.61   egzamin praktyczny - 9 stycznia 2019 godz. 13.00

A.68   egzamin praktyczny - 9 stycznia 2019 godz. 9.00