Terminy egzaminów

Powrót doDla uczących sięstrony wyżej

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Egzamin maturalny

Część pisemna:

4 maja 2018         język polski PP - godz.9.00

4 maja  2018        język polski PR - godz. 14.00

7 maja  2018        matematyka PP - godz. 9.00

8 maja 2018        język angielski PP - godz. 9.00

14 maja 2018     geografia PR - godz. 14.00

16 maja 2018     historia PR PR - godz. 14.00

Część ustna

Język polski - od 9 do 22 maja 2018

Język angielski - od 5 do 25 maja 201

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych zostanie podany w marcu 2018r.

Egzamin zawodowy

Kl. II bhp

część pisemna - 11 stycznia 2018 r. godz. 12.00

część praktyczna - 10 stycznia 2018 r godz. 13.00

E.07

część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 10.00

część praktyczna -  od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

E.08
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 12.00

część praktyczna - od 22 czerwca do 4 lipca 2018r. 

E.24
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 14.00

część praktyczna - 26 czerwca 2018 godz. 9.00

Kl. I kosmetyczna
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 12.00

część praktyczna - 26 czerwca 2018 godz. 13.00

Kl. II administracyjna
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz.10.00

część praktyczna - 26 czerwca 2018 godz. 9.00

Kl. I florysta
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz.12.00

część praktyczna - od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

UWAGA: Szczególowy harmonogram egzaminów praktycznych dla klasy I florystycznej oraz dla kwalifikacji E.07 i E.08 zostanie ustalony w marcu 2018r. Informacja ta będzie dostępna w sekretariacie szkoły.