Terminy egzaminów

Powrót doDla uczących sięstrony wyżej

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Egzamin maturalny

Część pisemna:

4 maja 2017         język polski PP - godz.9.00
5 maja  2017         matematyka PP - godz. 9.00
8 maja  2017         język angielski PP - godz. 9.00 język angielski PR - godz. 14.00
11 maja 2017     język niemiecki PP - godz. 9.00
15 maja 2017     historia PR - godz. 9.00
16 maja 2017     geografia PR - godz. 14.00
17 maja 2017     język rosyjski PP - godz. 9.00

Część ustna

Język polski - 20 maja 2017
Język angielski - 6 maja 2017
Język niemiecki - 6 maja 2017
Język rosyjski - 21 maja 2017

Wyniki egzaminu maturalnego - 30 czerwca 2017


Egzamin zawodowy NOWY

E.07
część pisemna - 20 czerwca 2017 godz. 10.00
część praktyczna - 30 czerwca 2017 godz. 9.00 lub 15.00 lub 1 lipca 2017 godz. 9.00

E.08
część pisemna - 20 czerwca 2017 godz. 12.00
część praktyczna - 27 czerwca 2017 godz. 9.00 lub 15.00

E.24
część pisemna - 20 czerwca 2017 godz. 14.00
część praktyczna - 26 czerwca 2017 godz. 9.00

M.44
część pisemna - 20 czerwca 2017 godz. 12.00
część praktyczna - 27  czerwca 2017 godz. 8.00

Kl. II administracyjna
część pisemna - 20 czerwca 2017 godz.10.00
część praktyczna - 26 czerwca 2017 godz. 9.00

Kl. I florysta
część pisemna - 20 czerwca 2017 godz.12.00
część praktyczna - 27 czerwca  2017 godz. 8.00 lub 12.00 lub 16.00

UWAGA: Informację o przydziale do poszczególnych grup na egzaminie praktycznym prześle każdemu zdającemu OKE Jaworzno listem poleconym. Informacja ta będzie również dostępna w sekretariacie szkoły.


Egzamin zawodowy STARY

OSTATNIA SESJA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W STAREJ FORMULE

Część pisemna - 12 czerwca 2017 godz. 12.00

Część praktyczna - 13 czerwca 2017 godz. 9.00