Terminy egzaminów

Powrót doDla uczących sięstrony wyżej

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Egzamin maturalny

Część pisemna:

4 maja 2018         język polski PP - godz.9.00

4 maja  2018        język polski PR - godz. 14.00

7 maja  2018        matematyka PP - godz. 9.00

8 maja 2018        język angielski PP - godz. 9.00

8 maja 2018        język angielski PR - godz. 14.00

14 maja 2018     geografia PR - godz. 14.00

16 maja 2018     historia PR PR - godz. 14.00

Część ustna

Język polski - 12 maja 2018 - godz. 8.30

Język angielski - 5 maja 2018 - godz. 9.00

Egzamin zawodowy

E.07

część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 10.00

część praktyczna:

28 czerwca 2018 godz.9.00:       1. Backiel,    2. Broda,   3. Erdman,   4. Gołąbek

28 czerwca 2018 godz. 15.00:     1. Sosna,   2. Tybura,   3. Woźnica,   Zieba 

E.08
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 12.00

część praktyczna 

25 czerwca 2018 godz. 9.00:     1. Bielov,   2. Bombelka,   3. Glanc,   4. Kaczmarski,   5. Magielski

25 czerwca 2018 godz. 15.00:     1. Górnik,   2. Neuman,    3. Popowicz,   4. Popławski   

E.24
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 14.00

część praktyczna - 26 czerwca 2018 godz. 9.00

Kl. I florysta
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 12.00

część praktyczna

27 czerwca 2018 godz. 8.00:  1. Benek,  2. Bytom,  3. Cierpka,  4. Mackowicz,  5. Romańczyk,  6. Skrzypiec(abs)

27 czerwca 2018 godz. 12.00:  1. Ciupa,  2. Cyroń,  3. Czernik,  4. Kocot,  5. Radzik,  6. Suchanowska

27 czerwca 2018 godz. 16.00:  1. Jama,  2. Janicka,  3. Krzyżanowska,  4. Skibicka,  5 Tahaut

Kl. II administracyjna
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz.10.00

część praktyczna - 26 czerwca 2018 godz. 9.00

Kl. I kosmetyczna
część pisemna - 19 czerwca 2018 godz.12.00

część praktyczna - 26 czerwca 2018 godz. 13.00

Z.13 (bhp) - poprawki

część pisemna - 19 czerwca 2018 godz. 12.00

część praktyczna - 26 czerwca 2018 godz. 13.00