Terminy egzaminów

Powrót doDla uczących sięstrony wyżej

 

Terminy egzaminu maturalnego w sesji maj 2020 r.

Egzaminy ustne nie będą przeprowadzone

Egzaminy pisemne

Język polski PP - 8 czerwca 2020r. godz. 9.00

Matematyka PP - 9 czerwca 2020r. godz. 9.00

Język angielski PP - 10 czerwca 2020r. godz. 9.00

Język angielski PR - 10 czerwca 2020r. godz. 14.00

Matematyka PR - 15 czerwca 2020r. godz. 9.00

Biologia PR - 16 czerwca 2020r. godz. 9.00

Wiedza o społeczeństwie - 16 czerwca 2020r. godz. 14.00

Chemia PR - 17 czerwca 2020r. godz. 9.00

Informatyka PR - 17 czerwca 2020r. godz. 14.00

Język niemiecki PP - 18 czerwca 2020r. godz. 9.00

Geografia PR - 19 czerwca 2020r. godz. 9.00

Język włoski PR - 22 czerwca 2020r godz. 14.00

Historia PR - 24 czerwca 2020r. godz. 14.00

 

Wyniki: do 11 sierpnia 2020r. 

 

Terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Klasa II oze - BD18

cześć pisemna  - 23 czerwca 2020r. godz. 12.00

część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 9.00

Klasa II kosmetyka - AU.62

część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 14.00

część praktyczna - 25 czerwca 2020r. godz. 16.00

Klasa II administracja - AU.68

część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 10.00

część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 9.00

Kurs EE.26

część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 14.00 

część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 9.00

POPRAWKI

AU.61:   część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 13.00

BD.17:   część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 10.00

MS.12:   część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 12.00

                      cześć praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 13.00

Wyniki: 31 sierpnia 2020r.