Terminy egzaminów

Powrót doDla uczących sięstrony wyżej

 

Terminy egzaminu maturalnego w sesji maj 2020 r.

Egzaminy ustne

Język angielski - 9 maja 2020r. godz. 8.00

Język niemiecki - 9 maja 2020r. godz. 8.00

Język polski - 9 maja 2020r. godz. 10.00

Egzaminy pisemne

Język polski PP - 4 maja 2020r. godz. 9.00

Matematyka PP - 5 maja 2020r. godz. 9.00

Język angielski PP - 6 maja 2020r. godz. 9.00

Język angielski PR - 6 maja 2020r. godz. 14.00

Matematyka PR - 7 maja 2020r. godz. 9.00

Biologia PR - 8 maja 2020r. godz. 9.00

Wiedza o społeczeństwie - 8 maja 2020r. godz. 14.00

Chemia PR - 11 maja 2020r. godz. 9.00

Informatyka PR - 11 maja 2020r. godz. 14.00

Język niemiecki PP - 12 maja 2020r. godz. 9.00

Geografia PR - 13 maja 2020r. godz. 9.00

Historia PR - 18 maja 2020r. godz. 14.00

Język włoski PR - 20 maja 2020r. godz. 14.00

Wyniki: 3 lipca 2020r. 

 

Terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Klasa II oze - BD18

cześć pisemna  - 23 czerwca 2020r. godz. 12.00

część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 9.00

Klasa II kosmetyka - AU.62

część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 14.00

część praktyczna - 25 czerwca 2020r. godz. 16.00

Klasa II administracja - AU.68

część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 10.00

część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 9.00

Kurs EE.26

część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 14.00 

część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 9.00

POPRAWKI

AU.61:   część praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 13.00

MS.12:   część pisemna - 23 czerwca 2020r. godz. 12.00

                      cześć praktyczna - 22 czerwca 2020r. godz. 13.00

Wyniki: 31 sierpnia 2020r.