O nas

Powrót doO szkolestrony wyżej

Szanowni Państwo

Centrum Edukacji „Szansa” istnieje od 2000 r. Obecnie w skład Centrum wchodzi Szkoła Policealna dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wszystkie zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych i nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych Zespołu Szkół Technicznych, z którym współpracujemy od początku naszego istnienia. W ramach współpracy, wiele z  tych pracowni przedmiotowych zostało wyposażonych przez naszą szkołę.

Nasi słuchacze mogą korzystać z hostelu (w budynku szkolnym), bogato wyposażonej biblioteki, parkingu, sklepiku szkolnego.

Budynek szkolny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Absolwenci naszych szkół, oprócz kwalifikacji zawodowych, zdobywają takie umiejętności jak obsługa komputera czy zdolność poruszania się na coraz trudniejszym rynku pracy. Dla najlepszych słuchaczy organizujemy wyjazdy na zagraniczne staże finansowane w całości ze środków UE.

Szkoły Centrum Edukacji „Szansa” posiadają uprawnienia szkół publicznych nadane przez Prezydenta Miasta Bytomia.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele w sposób nowoczesny i przyjazny podchodzą do potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Chcemy abyście współdecydowali o wyglądzie naszej szkoły.

Dyrektor Centrum Edukacji „Szansa”
mgr inż. Ryszard Marszałek