Z dniem 31 sierpnia 2022 r. zamykamy

Szkołę Policealną i Liceum Ogólnokształcące