W roku szkolnym 2021/2022 nie prowadzimy naboru

do klas pierwszych

Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego