Technik administracji

Powrót doSzkoła Policealna dla Dorosłychstrony wyżej

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa:  2 lata (4 semestry)
Nauka w trybie zaocznym: co dwa tygodnie w soboty i niedziele
 

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,

- sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,

- prowadzenia postępowania administracyjnego.
 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w:

- działy administracyjne przedsiębiorstw,

- samorządy terytorialne,

- agencje rządowe,

- banki,

- urzędy skarbowe,

- firmy państwowe i prywatne różnych branż,

- zakłady usługowe.
 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K.1:  Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68)
termin egzaminu: koniec sem. IV

 

Plan nauczania: technik administracji