TECHNIK INFORMATYK

Nauka trwa:  2 lata (4 semestry)
Nauka w trybie zaocznym: co dwa tygodnie w soboty i niedziele
 

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- szerokiej znajomości budowy, konfiguracji i obsługi komputerów,

- diagnozowania i usuwania awarii w pracy zestawu komputerowego,

- instalacji i konfigurowania urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych,

- obsługi i administrowania systemami sieciowymi,

- programowania w językach strukturalnych i obiektowych,

- posługiwania się technicznym językiem angielskim.
 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w:

- przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,

- firmach montujących i sprzedających komputery,

- organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących  systemy informatyczne,

- firmach świadczących usługi informatyczne w zakresie budowy i eksploatacji systemów informatycznych,

- różnych jednostkach, na stanowisku administratora  sieci komputerowych,

- firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne,

- firmach montujących i naprawiających komputery  i urządzenia peryferyjne.
 

W trakcje nauki zdają Państwo egzaminy organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K.1:  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.8)
termin egzaminu: koniec sem. II

K.2: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.9)
termin egzaminu: koniec sem. IV

 

Plan nauczania: technik informatyk