Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Powrót doSzkoła Policealna dla Dorosłychstrony wyżej

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka trwa:  2 lata (4 semestry)
Nauka w trybie zaocznym: co dwa tygodnie w soboty i niedziele
 

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,

-  organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,

-  organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,

- organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.
 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w:

- wewnętrznych służbach ochrony powołanych do ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie -  m. in.: zakładach produkcji specjalnej, kopalniach, portach morskich i lotniczych, bankach, elektrowniach i ciepłowniach, muzeach, archiwach państwowych,

-  specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych świadczących usługi ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie m. in.: ochrony obiektów, ochrony imprez masowych, konwojowania wartości pieniężnych i materiałów niebezpiecznych, ochrony osób,

-  służbach ochrony tj. Straż Leśna, Straż Ochrony Kolei, Straż Pocztowa itp.

-  prowadzić własną koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej
 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K.1:  Ochrona osób i mienia (MS.3)
termin egzaminu: koniec sem. V
 

Plan nauczania: technik ochrony fizycznej osób i mienia