Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Powrót doSzkoła Policealna dla Dorosłychstrony wyżej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Nauka trwa:  2 lata (4 semestry)
Nauka w trybie zaocznym: co dwa tygodnie w soboty i niedziele
 

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

-      określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;

-      planowania prac  związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;

-      organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

-      wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;

-      kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;

-      obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;

-      biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;

-      współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej
 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w:

- przedsiębiorstwach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,

- firmach świadczących usługi z zakresu nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,

- w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- w administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi konsultingowe i sprzedażowe w zakresie energetyki odnawialnej
 

W trakcje nauki zdają Państwo egzaminy organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K.1: Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej (BD.17)
termin egzaminu: koniec sem. II

K.2: Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18)
termin egzaminu: koniec sem. IV
 

Plan nauczania: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej