Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Powrót doOfertastrony wyżej

Od 1 września 2012 r. wprowadzono zmiany w ustawie oświatowej dotyczące szkół dla dorosłych. Zlikwidowano Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (3 letnie po ZSZ) i Technikum dla Dorosłych (4 letnie po gimnazjum). Wprowadzono nawą klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego i określono, które z nich mogą być prowadzone w Szkole Policealnej dla Dorosłych, a które tylko w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są prowadzone zgodnie z podstawą programową określoną przez MEN a zaświadczenie o ukończeniu kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego. Każdy uczestnik kursu jest zgłaszany do OKE Jaworzno.

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w następujących zawodach:

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele.