Aby uzyskać tytuł TECHNIK ELEKTRYK na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:
 

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:

E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 2 semestry (10 miesięcy)

E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – 6 miesięcy

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 4 miesiące
 

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
 

Słuchacze mający wykształcenie ogólne na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji E.07 otrzymać tytuł ELEKTROMECHANIK a po zdaniu egzaminów z kwalifikacji E.07 i E.08 otrzymać tytuł ELEKTRYK.

Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym – co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Wszystkie egzaminy słuchacze zdają w szkole.

Plan nauczania E.07
Plan nauczania E.08
Plan nauczania E.24