Aby uzyskać tytuł TECHNIK ELEKTRYK na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:
 

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 3 semestry (15 miesięcy)

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 4 miesiące

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

 

Słuchacze mający wykształcenie ogólne na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji EE.05 otrzymać tytuł ELEKTRYK.

Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym – co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Wszystkie egzaminy słuchacze zdają w szkole.

Plan nauczania EE.05
Plan nauczania EE.26