Technik górnictwa podziemnego

Powrót doKwalifikacyjne Kursy Zawodowestrony wyżej

Aby uzyskać tytuł TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:
 

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych – 3 semestry (15 miesięcy)

MG.39. Organizacja prowadzenia eksploatacji złóż podziemnych  – 1 semestr (5 miesięcy)
 

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
 

Słuchacze mający wykształcenie ogólne na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji MG.11 otrzymać tytuł GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym – co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Wszystkie egzaminy słuchacze zdają w szkole za wyjątkiem egzaminu praktycznego w kwalifikacji M.11, który odbywa się na sztolni szkoleniowej.

Plan nauczania MG.11
Plan nauczania MG.39