Aby uzyskać tytuł TECHNIK MECHANIK na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:
 

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – 3 semestry (14 miesięcy)

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń –1 semestr (4 miesiące)
 

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
 

Słuchacze mający wykształcenie ogólne na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji MG.17 otrzymać tytuł MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym – co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Wszystkie egzaminy słuchacze zdają w szkole.

Plan nauczania MG.17
Plan nauczania MG.39