Warunki Przyjęć

Powrót doOfertastrony wyżej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

wypełnienie ankiety wstępnej
świadectwo ukończenia szkoły zawodowej/gimnazjum
zaświadczenie lekarskie
3 zdjęcia

SZKOŁA POLICEALNA

wypełnienie ankiety wstępnej
świadectwo ukończenia szkoły średniej
zaświadczenie lekarskie
3 zdjęcia

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

wypełnienie ankiety wstępnej
ksero świadectwa ukończenia szkoły zawodowej/średniej
wpłata 200 zł (na poczet czesnego za I semestr)
podpisanie umowy

INFORMACJE I ZAPISY

W sekretariacie uczniowskim. Adres oraz godziny pracy znajdą Państwo na dole serwisu lub w zakładce kontakt.