EFS dla nauczycieli - Sevilla

Powrót doProgramy europejskiestrony wyżej

 

Projekt "Poprawa wymiaru europejskiego i jakości kształcenia poprzez mobilność kadry edukacyjnej CE SZANSA" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie brali udział nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących uczący w Centrum Edukacji "SZANSA"

Przygotowanie do mobilności.

Przygotowanie było przeprowadzane na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim skupiono się na zajęciach z języka hiszpańskiego prowadzonych w Centrum Edukacji "SZANSA" przez lektorów szkoły językowej oraz na zajęciach kulturowych i zajęciach n/t systemu kształcenia w Hiszpanii.

Zajęcia z języka hiszpańskiego realizowane były w piątkowe popołudnia w wymiarze 60 godzin. W ramach kursu języka hiszpańskiego nauczyciele poznali również obyczaje i kuchnię hiszpańską.

Przygotowanie kulturowe dotyczyło geografii, historii, kultury i polityki Hiszpanii w wymiarze 6 godzin. Natomiast informacje na temat systemu szkolnictwa w Hiszpanii przekazane zostały w trakcie 3 godzin lekcyjnych.

Mobilność do Sevilli (Hiszpania).

Mobilność została zrealizowana w dniach 10.11.2014 - 14.11.2014 w Sevilli (Hiszpania). W mobilności, w związku z rezygnacją dwóch osób z listy podstawowej,  ostatecznie wzięły udział następujące osoby:

1. Andrzej Flakus - nauczyciel przedmiotów elektronicznych
2. Wiesław Knobloch - nauczyciel informatyki oraz przedmiotów górniczych
3. Ryszard Marszałek - dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i przedmiotów mechanicznych
4. Bożena Mularczyk - nauczyciel języka polskiego
5. Izabela Piszczek - nauczyciel języka angielskiego
6. Marcin Popławski - nauczyciel języka angielskiego
7. Bożena Wewiórska - nauczyciel przedmiotów mechanicznych
8. Czesław Wewiórski - nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Przedmiotem mobilności były placówki szkolne, szkoły wyższe oraz przedsiębiorstwa współpracujące w zakresie praktyk zawodowych. Partnerem organizującym szkolenie była firma The Training Agency ONECO. Wspólnie z beneficjentem programu wybrała ona następujące instytucje w których odbywało się szkolenie:

Escuela Poiltecnica Superior należąca do Uniwersytetu w Sewilli
Centro del Profesorado de Sevilla
Instytuto de Ense?amza Secundaria Politecnico
Celego Selesiano "San Pedro" de Triana
BETA, Saluciones de Ingeneria S.L.
Red y Comercio Interactivos.

Zrealizowano również program kulturowy. Uczestnicy szkolenia zwiedzili Katedrę de Santa Maria, Wieżę La Giralda, Plac Hiszpański, Muzeum Walki Byków, Dawną Fabrykę Cygar w której obecnie znajduje się jeden z wydziałów Uniwersytetu. Wzięli również udział w pokazie flamenco. Z współczesnej architektury zwiedzili Metropol Parasol, który stał się już ikoną Sewilli.


Produkty


Sprawozdawczość

Dnia 6 grudnia 2014r. na konferencji Rady Pedagogicznej, w obecności zaproszonych gości, uczestnicy zaprezentowali program projektu, jego cele, rezultaty oraz podzielili się spostrzeżeniami z mobilności. Scharakteryzowano hiszpański system edukacji i porównano go z systemem edukacji w Polsce. Porównano wyposażenie szkół technicznych w Sewilli z wyposażeniem CE SZANSA. Podczas omawiania projektu zwrócono uwagę na przydatność projektów mobilnościowych z partnerami z zagranicy, konieczność poszerzania umiejętności językowych przez nauczycieli. Gościom rozdano publikację stworzoną przez uczestników programu. Publikację przekazano również do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz dyrektorom ponagimnazjalnych szkół zawodowych w Bytomiu.

Galeria z zakończenia projektu.