EFS dla słuchaczy - opis projektu

Powrót doProgramy europejskiestrony wyżej

 

"Mobilność techników CE SZANSA szansą na dobry początek kariery zawodowej" to projekt realizowany w ramach projektu systemowego 'Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany na zasadach programu Leonardo da Vinci.

W ramach tego projektu 20 słuchaczy Centrum Edukacji "SZANSA" z kierunku elektrycznego i mechanicznego wyjechało na trzytygodniowy staż do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w dwóch turach po 10 osób:

I tura od 30 czerwca 2014r. do 18 lipca 2014r.
II tura od 24 listopada 2014r. do 12 grudnia 2014r.

Pierwsza grupa miała staż w Kordobie, w skład niej wchodziło 8 techników elektryków oraz 2 techników mechaników. Uczestnicy pracowali w kilku lokalnych firmach. Druga grupa wyjechała do Grenady (wszyscy uczestnicy to technicy elektrycy). Pracowali oni w jednej dużej firmie elektrycznej.

W ramach projektu beneficjent zapewnił pokrycie kosztów podróży, pobytu (noclegi, wyżywienie, przejazdy lokalne, wycieczki, ubezpieczenie) oraz kieszonkowe (ok. 150 euro).

Osoby wytypowane, w postępowaniu rekrutacyjnym, na staż zobowiązane były do odbycia przed wyjazdem szkolenia z języka hiszpańskiego i angielskiego (po 40 godzin), szkolenia kulturowego (15 godzin) oraz zawodowego (20 godzin). Po odbyciu stażu każdy uczestnik był również zobligowany do sporządzenia raportu oraz napisania sprawozdań.

Poza beneficjentem, organizacja stażu zajęła się firma Europroyectos Leonardo da Vinci z Grenady. Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwali lokalni koordynatorzy - pracownik firmy, mający bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu.

Po powrocie do kraju wszyscy uczestnicy otrzymali dokumenty poświadczające ich mobilność.
 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO KOLEJNE ETAPY PROJEKTU

PRZYGOTOWANIA

Oprócz zajęć językowych oraz z mechaniki/elektrotechniki, w ramach przygotowań do stażu prowadzone były zajęcia kulturowe na temat regionu do którego wyjadą uczestnicy (Andaluzja). W trakcie zajęć słuchacze stworzyli prezentację pokazującą piękno Andaluzji.

Zobacz prezentację

MOBILNOŚĆ PIERWSZEJ GRUPY

zobacz prezentację z mobilności (format pptx, ok.1,5 MB)

MOBILNOŚĆ DRUGIEJ GRUPY

zobacz prezentację z mobilności (format ppt, ok.1,5 MB)

POBIERZ RELACJĘ Z MOBILNOŚCI DLA OBYDWU GRUP (format PDF, ok. 2,5MB)


CERTYFIKATY

Praktyka została solidnie udokumentowana. Każdy z uczestników dostał kilka certyfikatów poświadczających staże w firmach i pobyt w Hiszpanii:

certyfikat potwierdzający odbytą mobilność (wystawiony przez firmę pośredniczącą),
certyfikat potwierdzający odbyty staż (wystawiony przez firmę goszczącą),
Europass Mobility w języku polskim i angielskim (wystawiony przez CE SZANSA i poświadczony przez firmę goszczącą, szkołę oraz Krajowe Centrum Europass),
certyfikat ukończenia stażu (wystawiony przez CE SZANSA),
certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego w Hiszpanii.
 

 

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW

Notatka w Życiu Bytomskim z dnia 12.01.2015


Zakończenie projektu

4 października 2014 miało miejsce oficjalne zakończenie projektu dla pierwszej grupy uczestników. W obecności zaproszonych gości, dyrekcji i nauczycieli CE SZANSA oraz uczniów szkoły przedstawiono założenia programu oraz jego główne cele. Uczestnicy mobilności do Kordoby przedstawili sprawozdanie z praktyki. Pokazali zdjęcia, prezentację, omówili miejsca staży, swoją codzienną pracę, porównując podejście hiszpańskie z polskim. Pokazali również zwiedzane zakątki regionu Andaluzji jak Malaga, Grenada, Sewilla a nawet Gibraltar należący do Wielkiej Brytanii. Po prezentacji przyszedł czas na pytania gości, na które zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi.
Dyrektor Centrum Edukacji SZANSA Pan Ryszard Marszałek wręczył uczestnikom dokumenty uzyskane w trakcie stażu (Europass Mobilność, certyfikaty ze stażu oraz szkół językowych).

Podobne spotkanie kończące projekt dla drugiej grupy odbyło się w CE SZANSA w dniu 24.01.2015.
 

Grupa pierwsza - 4.10.2014


Grupa druga - 24.01.2015


Gazetka szkolna

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu EFS POKL.